Znaleziono 7 artykułów

Dorota Prysak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Magdalena Bełza Zenon Gajdzica Dorota Prysak s. 9-11
Wprowadzenie = foreword Magdalena Bełza Dorota Prysak s. 11-17
Introduction Magdalena Bełza Zenon Gajdzica Dorota Prysak s. 12-14
Od zredukowanej do poszerzonej rzeczywistości uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną : analiza działań edukacyjnych Dorota Prysak s. 113-123
Doświadczanie sytuacji trudnych na przykładzie prowadzenia badań w działaniu Dorota Prysak s. 145-160
Projekt „Owca” – refleksje pedagoga : O współpracy w działaniu Dorota Prysak s. 185-196
Sprawozdanie z X-lecia Międzynarodowych Konferencji Naukowych w Ustroniu Dorota Prysak s. 201-203