Znaleziono 3 artykuły

Sławomir Przybyliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śmierć i umieranie w umysłach osób pozbawionych wolności Beata Antoszewska Sławomir Przybyliński s. 91-104
Heterogeniczny wizerunek izolowanego świata kreślony więziennymi tatuażami Sławomir Przybyliński s. 145-158
„»Dziara«, »cynkówka«, »kolka”« – zjawisko tatuażu więziennego”, Sławomir Przybyliński, Kraków 2007 : [recenzja] Waldemar Woźniak Sławomir Przybyliński (aut. dzieła rec.) s. 299-300