Znaleziono 5 artykułów

Joanna Przyklenk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola wierszowanych segmentów tekstowych w kronikach doby staropolskiej Joanna Przyklenk s. 51-66
Esej podróżniczy jako świadectwo percepcji : na przykładzie eseistyki Zbigniewa Herberta Joanna Przyklenk s. 83-97
Współczesna literatura piękna w soczewce kultury popularnej : o recepcji książek laureatów Nagrody Literackiej Nike Joanna Przyklenk Katarzyna Sujkowska-Sobisz s. 111-132
Czego chcą uczyć studentów historycy języka w XXI wieku? : refleksje po lekturze książki Dona Ringe’a i Josepha Eski "Historical Linguistics. Toward a Twenty-First Century Reintegration" (New York 2013, 325 s.) Joanna Przyklenk Joseph Eska (aut. dzieła rec.) Don Ringe (aut. dzieła rec.) s. 113-119
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a granice", Katowice, 14-15 listopada 2013 Joanna Przyklenk s. 189-196