Znaleziono 4 artykuły

Blandyna Puszer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych w strefie euro - stan obecny i perspektywy jego rozwoju Blandyna Puszer s. 253-262
Sukuk : źródło pozyskiwania kapitału na islamskim rynku długu Blandyna Puszer s. 307-317
Sekurytyzacyjne instrumenty finansowe w strefie euro Blandyna Puszer s. 511-520
CDO na globalnym rynku finansowym Blandyna Puszer s. 723-732