Znaleziono 4 artykuły

Marek Pyc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ikonoklazm i jego argumentacja przeciwko kultowi obrazów w ostatnim z chrystologicznych sporów chrześcijańskiej starożytności Marek Pyc s. 23-36
Objawiająca rola posłuszeństwa Chrystusa w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara Marek Pyc s. 41-65
"Chrystus piękno – dobro – prawda : studium chrystologii Hansa Ursa von Balthasara w jej trylogicznym układzie", Marek Pyc, Poznań 2002 : [recenzja] Stanisław Mycek Marek Pyc (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Jezus Chrystus : centrum chrześcijańskiej wiary w świetle encykliki "Lumen fidei" Marek Pyc s. 215-228