Znaleziono 1 artykuł

Lubomyr Pylypenko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Financial reporting in the system of information support of marcet economy management Lubomyr Pylypenko Olena Tyvonchuk s. 733-741