Znaleziono 16 artykułów

Małgorzata Pytlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„...tuż za mostem na rzece Warcie...” część 2 : populacja średniowiecznych mieszczan gorzowskich w świetle wykopalisk archeologicznych i badań antropologicznych Małgorzata Pytlak s. 9-15
Zasiedlenie Przedmieścia Santockiego w Gorzowie Wielkopolskim w świetle odkrycia osadnictwa z przełomu epoki brązu i żelaza, okresu średniowiecza oraz nowożytnego cmentarza Małgorzata Pytlak s. 17-30
Wojcieszyce, st. 86, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-12 Małgorzata Pytlak s. 58
Barnówko, st. 7, gm. Dębno, woj. gorzowskie, AZP 44-7 Małgorzata Pytlak s. 77-78
Kłodawa, st. 13, gm. Loco, woj. gorzowskie, AZP 44-12 Małgorzata Pytlak s. 84-85
Kłodawa, st. 22, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 44-12 Małgorzata Pytlak s. 85
Kłodawa, st. 31, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 44-12 Małgorzata Pytlak s. 85-86
„…tuż za mostem na rzece Warcie” Odkrycie późnośredniowiecznego cmentarza w Gorzowie Wlkp. : część 1 Małgorzata Pytlak s. 93-118
Barnówko, st. 5, 6, gm. Dębno, woj. gorzowskie, AZP 44-7 Małgorzata Pytlak s. 228
Gorzów Wielkopolski, st. 15, Stary Rynek, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 45-12 Małgorzata Pytlak s. 239-240
Gorzów Wielkopolski, st. 15, Stary Rynek, AZP 45-12/81 Henryk Kustosz Zdzisław Linkowski Małgorzata Pytlak Stanisław Sinkowski s. 258
Barnówko, st. 4, gm. Dębno, woj. gorzowskie, AZP 44-7 Małgorzata Pytlak s. 276-277
Myślibórz, st. 4, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 41-8/1 Małgorzata Pytlak Stanisław Sinkowski Teresa Witkowska s. 303
Opactwo Cystersów w Mironicach : wyniki badań archeologiczno-architektonicznych w sezonie 1999 i 2000 Małgorzata Pytlak s. 357-362
Muzeum w Gorzowie : odkrycie średniowiecznej kaplicy przy katedralnym kościele mariackim w Gorzowie Wlkp. Małgorzata Pytlak s. 363-371
Czytanie bez chęci zrozumienia : dlaczego most w średniowiecznym Gorzowie Wielkopolskim znajdował się w osi ul. Mostowej? Małgorzata Pytlak s. 381-385