Znaleziono 4 artykuły

Maciej Rakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac prof. dra habil. Zygfryda Rymaszewskiego s. 13-15
Pojęcie odpowiedzialności władzy wykonawczej w polskim piśmiennictwie międzywojennym Maciej Rakowski s. 245-261
Międzywojenne piśmiennictwo i orzecznictwo we współczesnych podręcznikach prawa karnego oraz komentarzach do kodeksu karnego Maciej Rakowski s. 287-302
Uchwalanie budżetu gminy w latach w 1990-2002 na przykładzie Łodzi Maciej Rakowski s. 461-482