Znaleziono 2 artykuły

Irena Ramik-Mażewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Terapeutyczno-wychowawcza rola lektury szkolnej, czyli o roli języka w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (i nie tylko) Irena Ramik-Mażewska s. 29-38
"Dzieci ulicy" : problematyka (nie)nowa w pedagogice specjalnej Irena Ramik-Mażewska s. 101-113