Znaleziono 2 artykuły

Giovanni Reale

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Storia della filosofia antica", I : "Dalle origini a Socrate", Giovanni Reale, Milano 1989 ; "Historia filozofii starożytnej", t. I : "Od początków do Sokratesa", Giovanni Reale, Lublin 1993 : [recenzja] Czesław Gładczuk Giovanni Reale (aut. dzieła rec.) s. 423-425
"Historia filozofii starożytnej", t. III : "Systemy epoki hellenistycznej", Giovanni Reale, tł.. E. I. Zieliński, Lublin 1999 : [recenzja] Czesław Gładczuk Giovanni Reale (aut. dzieła rec.) E. I. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 430-432