Znaleziono 2 artykuły

Horst Remane

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład Wilhelma Ostwalda w powstanie chemii fizycznej Horst Remane s. 289-296
"Geschichte der Chemie, Ein Überblick von den Anfängen bis zur Gegenwart", Irene Strube, Rüdiger Stolz, Horst Remane, Berlin 1986 : [recenzja] Roman Mierzecki Horst Remane (aut. dzieła rec.) Rüdiger Stolz (aut. dzieła rec.) Irene Strube (aut. dzieła rec.) s. 542-547