Znaleziono 10 artykułów

Krystyna Rembowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podejście kulturowe : szansa na integrację geografii człowieka Krystyna Rembowska s. 3-9
Miasto postmodernistyczne : perspektywy badań geograficznych Krystyna Rembowska s. 3-13
Problemy wyjaśniania w geografii kultury Krystyna Rembowska s. 3-10
Globalizacja i jej wpływ na badania społeczno-geograficzne Krystyna Rembowska s. 3-12
Współczesny humanizm i jego wpływ na przemiany w obrębie geografii Krystyna Rembowska s. 3-18
Tożsamość lokalna i regionalna : region łódzki Krystyna Rembowska s. 3-9
Globalizacja, multikulturalizm i przemiany tożsamości Krystyna Rembowska s. 4-13
Amerykańska szkoła geografii kultury : problemy, perspektywy Krystyna Rembowska s. 11-19
Społeczna percepcja projektów podziału administracyjnego Polski wśród mieszkańców miast i gmin północno-wschodniej części województwa skierniewickiego Krystyna Rembowska s. 87-101
Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne mieszkańców Sieradza Krystyna Rembowska Aneta Ślipek s. 91-103