Znaleziono 5 artykułów

Jerzy Remer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczne i naukowe podstawy opieki nad zabytkami i konserwatorstwa polskiego Jerzy Remer s. 1-2
Jan Matejko - znawca i opiekun zabytków historii i sztuki Jerzy Remer s. 4-16
Drogi rozwoju konserwatorstwa polskiego Jerzy Remer s. 8-12
Trzydziestolecie konserwatorstwa polskiego Jerzy Remer s. 37-40
Trzydziestolecie konserwatorstwa polskiego Jerzy Remer s. 62-64