Znaleziono 1 artykuł

Magdalena Rodewald

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczeństwo informacyjne w Polsce a potrzeby i gotowość członków społeczeństwa do udziału w kształceniu na odległość Magdalena Rodewald s. 133-142