Znaleziono 12 artykułów

Anna Rogacka-Łukasik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta w umowach zawieranych w nietypowych okolicznościach w świetle nowego prawa konsumenckiego Anna Rogacka-Łukasik s. 131-148
Naruszenie dóbr osobistych w Internecie oraz ich ochrona na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Anna Rogacka-Łukasik s. 233-252
«Misselling» of Financial Services as a Practice that Infringes Collective Consumer Interests Anna Rogacka-Łukasik s. 265-278
Zakres zastosowania regulacji prawnej o nieodpłatnej pomocy prawnej Anna Rogacka-Łukasik s. 291-305
Sprawozdanie z seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Sosnowiec, 17 marca 2015 r. Anna Rogacka-Łukasik s. 331-334
Sprawozdanie z seminarium naukowego „Mediacja jako jedna z form Alternative Dispute Rezolution” Sosnowiec, 22 marca 2015 r. Anna Rogacka-Łukasik s. 335-336
"Museums - Theory and Practice. To Be or not To Be in the Contemporary World" - a Conference Summary Anna Rogacka-Łukasik s. 347
A Report on the „Legal Standards – Social and Cultural Standards. Case Studies” Conference in Cracow, 16-17 September 2017 Anna Rogacka-Łukasik s. 377-378
A Report from the “Europe in the World: The Time of Breakthrough” Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017 Anna Rogacka-Łukasik s. 379-380
Określenie charakteru prawnego umowy sponsoringu jako przesłanka umożliwiająca podjęcie próby ustalenia jej reżimu prawnego Anna Rogacka-Łukasik s. 397-419
Sprawozdanie z konferencji „Zabytki techniki – ich dzieje, trwanie, rewitalizacja” Anna Rogacka-Łukasik s. 439
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Legalne Dorota Fleszer Anna Rogacka-Łukasik s. 473-479