Znaleziono 3 artykuły

Wiesław Romanowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesne oblicze polskiego prawosławia Wiesław Romanowicz s. 159-180
Instytucjonalny charakter religijności studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej Wiesław Romanowicz s. 183-195
Opinie młodzieży wobec wybranych problemów pogranicza w kontekście edukacji regionalnej Wiesław Romanowicz s. 201-213