Znaleziono 6 artykułów

Henryk Ronek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza i rozwój rozliczania nakładów i dochodów w czasie Henryk Ronek s. 101-118
Wpływ niektórych zjawisk rozwoju gospodarczego średniowiecza na powstanie systemu rachunkowości Henryk Ronek s. 127-135
Wynik finansowy w rachunkowości Henryk Ronek s. 133-140
Naukowy charakter rachunkowości Henryk Ronek s. 163-170
Możliwości i zalety zastosowania cen fabrycznych w ewidencji księgowej wyrobów gotowych Henryk Ronek s. 179-188
Projektowanie rachunku kosztów w jednostkach gospodarczych Henryk Ronek s. 455-461