Znaleziono 3 artykuły

Adam Rosłan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy polityka może być obszarem zakorzenienia w prawdzie i dobru? Studium z filozofii kultury Adam Rosłan s. 325-335
De rationibus fidei, czyli o wierze rozumnej Adam Rosłan s. 415-421
"Rozumienie istnienia w "Summa contra gentiles" Tomasza z Akwinu", Adam Rosłan, Warszawa 1999 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Adam Rosłan (aut. dzieła rec.) s. 435-436