Znaleziono 3 artykuły

Peter Rozemberg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozitívne a negatívne aspekty pôsobenia súkromných vojenských spoločností (tzv. kontraktorov) a možnosti regulácie ich činnosti Peter Rozemberg Boris Ďurkech s. 142-167
Migrácia ako možná príčina konfliktov Peter Rozemberg s. 157-180
Stručná história súkromných vojenských síl, definícia a základná typológia súkromných vojenských spoločností (SVS) Peter Rozemberg Boris Ďurkech s. 171-189