Znaleziono 1 artykuł

Danuta Rozpędowska-Matraszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The assessment of health care system operation efficiency based on the example of poviats of Łódź and West Pomeranian voivodships Danuta Rozpędowska-Matraszek s. 169-189