Znaleziono 3 artykuły

Paweł Rudnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pedagogika i "Cywilizacja", czyli o nadinterpretacjach, zniewoleniu i bezrefleksyjnym myśleniu o wychowaniu Paweł Rudnicki s. 97-112
Rynkowe zawłaszczenie koncepcji Illicha : utowarowienie sieci edukacyjnych Paweł Rudnicki s. 151-171
XI Letnia Szkoła Młodych Andragogów : Uniwersytet Zielonogórski i Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 19-21 maja 2009 r. Paweł Rudnicki s. 167-170