Znaleziono 1 artykuł

Magdalena Rumińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka i historia jako gra w "Faraonie" Bolesława Prusa : (w kontekście Bachtinowskiej teorii karnawalizacji) Magdalena Rumińska s. 143-157