Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Rumianowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mediacje w konfliktach rozwodowych Agnieszka Rumianowska s. 77-89
Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie : możliwości i utrudnienia Agnieszka Rumianowska s. 81-91
Konflikty w rodzinie w narracjach młodego pokolenia Agnieszka Rumianowska s. 247-276