Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Ruszkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba rekonstrukcji pierwotnego wyglądu tzw. Retabulum z Wróblewa na tle wybranych struktur ołtarzowych w Europie z XV i początku XVI wieku Agnieszka Ruszkowska s. 83-94
Zachowane skrzydła malarskie dawnego ołtarza z Wróblewa, datowane na koniec XV w. : materiał i technika Justyna Olszewska-Świetlik Agnieszka Ruszkowska s. 201-222