Znaleziono 10 artykułów

Marek Rybakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biegły sądowy i jego profesjonalizm w opiniowaniu wypadków przy pracy Marek Rybakowski s. 43-57
Kształtowanie pożądanych postaw wobec bezpieczeństwa pracy Marek Rybakowski s. 79-84
The effect of human's association with danger on changes of perceiving on safety Marek Rybakowski s. 133-139
Zagrożenie stresem zawodowym w środowisku pracy opiekuna w zakładach opiekuńczych Aneta Klementowska Zuzanna Kęsy Marek Rybakowski s. 163-173
"Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami", Roman Uździcki, Warszawa-Radom 2007 : [recenzja] Marek Rybakowski Roman Uździcki (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej", Zygmunt Wiatrowski, Włocławek 2004 : [recenzja] Marek Rybakowski Zygmunt Wiatrowski (aut. dzieła rec.) s. 183-186
Deskrypcja określeń w teorii i praktyce kultury i bezpieczeństwa pracy Marek Rybakowski s. 189-198
"Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy", red. nauk. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Marek Rybakowski Maria Agnieszka Paszkowicz (aut. dzieła rec.) Bogusław Pietrulewicz (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"School education for road safety. Polish-Slovakian comparative study", Marek Rybakowski, Ján Stebila, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Roman Uździcki Marek Rybakowski (aut. dzieła rec.) Ján Stebila (aut. dzieła rec.) s. 209-211
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Praca człowieka w XXI wieku : konteksty - wyzwania - zagrożenia" Marek Rybakowski s. 211-213