Znaleziono 1 artykuł

Izabela Rydlewska-Liszkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Publiczne i prywatne finansowanie ochrony zdrowia : możliwości i ograniczenia analizy na poziomie regionalnym Izabela Rydlewska-Liszkowska s. 165-180