Znaleziono 18 artykułów

Andrzej Rykała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Andrzej Rykała s. 7-12
Wprowadzenie : czym jest i po co nam granica? Andrzej Rykała s. 7-8
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wprowadzenie : wielokulturowość i wielokulturowe dziedzictwo z perspektywy geografii politycznej i historycznej Andrzej Rykała s. 7-10
Dlaczego razem? : uwagi o relacjach między geograficzno-historyczną i geograficzno-polityczną perspektywą metodologiczną i poznawczą Andrzej Rykała s. 13-37
Wprowadzenie : krajobraz (region) historyczno-polityczny jako obiekt wspólnej refleksji geografów historycznych i politycznych Andrzej Rykała s. 23-26
Staroobrzędowcy w Polsce Andrzej Rykała s. 39-52
Muzułmanie w polskich dziejach i przestrzeni Andrzej Rykała s. 39-61
Spółdzielczość żydowska w powojennej Polsce (1945-1949) Andrzej Rykała s. 51-67
Uwarunkowania geograficzno-polityczne oraz społeczne genezy i rozprzestrzeniania się protestantyzmu w Polsce Andrzej Rykała s. 61-87
Liczebność, taksonomia i położenie prawne mniejszości religijnych w Polsce Andrzej Rykała s. 73-94
Mniejszość religijna - mniejszość etniczna – wspólnota kulturowa : uwagi na temat genezy, aktywności i tożsamości Karaimów w Polsce Andrzej Rykała s. 79-122
Sytuacja społeczno-kulturalna Litwinów w Polsce i ich wpływ na relacje między krajem zamieszkania a Litwą Andrzej Rykała s. 89-113
Państwo wpisane w depozyt religii : przeobrażenia struktury terytorialno-religijno-etnicznej Izraela w kontekście oddziaływań międzynarodowych Andrzej Rykała s. 97-149
Żydowskie domy modlitwy w Łodzi : uwarunkowania rozwoju przestrzennego, rozmieszczenie, współczesne relikty i ich wykorzystanie Andrzej Rykała s. 221-244
Działalność społeczno-kulturalna mniejszości narodowych i religijnych w przestrzeni miejskiej Pabianic do drugiej wojny światowej Andrzej Rykała s. 263-302
Międzynarodowa konferencja „Nie masz już żydowskich miasteczek. Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Sprawcy - Ofiary – Świadkowie”, Łódź, 27-28 października 2011 r. Andrzej Rykała s. 279-282
Międzynarodowa konferencja naukowa „Żydzi w powojennej Polsce i Łodzi 1945-1950”, Łódź, 24 maja 2012 r. Andrzej Rykała s. 283-285
Przywracanie pamięci o odbudowanej dumie narodowej Andrzej Rykała Alina Cała (aut. dzieła rec.) s. 316-326
    Zacytuj
  • Udostępnij