Znaleziono 1 artykuł

J. Rylke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zielone światy : zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni : ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne", red. J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Warszawa 2008 : [recenzja] Anita Grutkowska M. Kaczyńska (aut. dzieła rec.) J. Rylke (aut. dzieła rec.) D. Sikora (aut. dzieła rec.) s. 285-286