Znaleziono 1 artykuł

Ewelina Ryszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Paradygmat industrialnego rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej : mechanizmy i skutki Ewelina Ryszewska s. 355-376