Znaleziono 1 artykuł

Anna Rytko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ sektorowego programu operacyjnego "Rozwój zasobów ludzkich" na liczbę pracujących i stopę bezrobocia na obszarach wiejskich w Polsce Justyna Kołyska Anna Rytko s. 343-350