Znaleziono 4 artykuły

Henryka Sędziak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cechy językowe XIX-wiecznego modlitewnika „Różaniec żywy” Henryka Sędziak s. 76-89
Cechy fleksyjne i składniowe tekstów XIX-wiecznego modlitewnika dla kobiet „Bądź wola Twoja” Henryka Sędziak s. 263-278
Dawne i zapomniane słowa w XIX-wiecznym modlitewniku dla kobiet „Bądź wola Twoja” Henryka Sędziak s. 315-323
Cechy językowe Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny Henryka Sędziak s. 365-372