Znaleziono 5 artykułów

Kazimierz Sękowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziewiętnastowieczne rurociągi z zabytkowej kopalni węgla kamiennego Guido w Zabrzu Jacek Krokosz Bronisław Rudnicki Kazimierz Sękowski s. 183-195
Badania metaloznawcze materiału dzwonu "Urban" z Biecza Jacek Krokosz Kazimierz Sękowski s. 363-378
O ludwisarstwie i konwisarstwie krakowskim XIV-XVI w. Kazimierz Sękowski s. 399-430
Statuty krakowskiego cechu konwisarzy i ludwisarzy z roku 1412 i 1512 jako źródło do historii techniki Kazimierz Sękowski s. 399-430
"Początki odlewnictwa żeliwa w Polsce", Kazimierz Sękowski, Kraków 1983 : [recenzja] Paweł Murza-Mucha Kazimierz Sękowski (aut. dzieła rec.) s. 703-704