Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Słyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Orzekanie o podziale majątku wspólnego małżonków w świetle badań aktowych Dominika Godlewska Jerzy Słyk s. 73-97
Psychologiczne uwarunkowania zachowań dzieci wyrządzających szkodę a odpowiedzialność rodziców z tytułu nadzoru nad nimi Jerzy Słyk s. 167-191
Przestępczość nieletnich w świetle badań akt spraw sądowych a problem odpowiedzialności rodziców za szkody wyrządzone przez ich dzieci Jerzy Słyk s. 263-316