Znaleziono 28 artykułów

Wojciech Sadowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przesiedleńcy z Białorusi w procesie migracji i osadnictwa Wojciech Sadowski s. 104-126
Obyczajowość kresowa w świetle publikacji i wspomnień ludności osiadłej w mieście i rejonie Gorzowa Wielkopolskiego Wojciech Sadowski s. 123-130
Obrzędowość doroczna w życiu współczesnym na przykładzie przesiedleńców zza Buga osiadłych w Gorzowskiem Wojciech Sadowski s. 143-155
Jenin – Jenin Wielki : Jeszcze wieś czy już przedmieście? Wojciech Sadowski s. 147-170
Wybrane aspekty życia wsi Racław Wojciech Sadowski s. 155-172
W sprawie publikacji Instytutu Zachodniego: Recenzja polemiczna Wojciech Sadowski s. 159-168
Przesłanki dezintegracji i integracji społeczności Bogdańca : zarys retrospektywny Wojciech Sadowski s. 167-184
„Ta szkoła ze wszech miar zasługuje na monografię” : z ks. kanonikiem Stanisławem Chojnowskim rozmowę przeprowadził Wojciech Sadowski Stanisław Chojnowski Wojciech Sadowski s. 185-188
Wspomnienia z Seminarium : w szkole spokoju, radości i rozterek Wojciech Sadowski s. 189-194
Poczet wychowawców i nauczycieli Małego Seminarium Duchownego w Gorzowie : kilka faktów i refleksji Wojciech Sadowski s. 195-203
Krajobraz kulturowy i społeczność ul. Koniawskiej w Gorzowie Wlkp. : od marca 1945 do sierpnia 1953 Wojciech Sadowski s. 255-258
Jadwiga Komar (1890-1962) Wojciech Sadowski s. 283-285
<<„Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury”>>, Edward Jaworski, Gorzów Wlkp. 2007 : [recenzja] Wojciech Sadowski Edward Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Encyklopedia Gorzowa", Jerzy Zysnarski, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Wojciech Sadowski Jerzy Zysnarski (aut. dzieła rec.) s. 289-293
Edmund Papciak – elektryk pomiarowiec z szablą szewca Wojciech Sadowski s. 291-293
Bolesław Kudelka (1884-1965) Wojciech Sadowski s. 293-294
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mgr inż. Michał Chełkowski Wojciech Sadowski s. 295-296
    Zacytuj
  • Udostępnij
Michał Puklicz – artysta plastyk (1934–2002) Wojciech Sadowski s. 295-296
"Rodzina Radkiewiczów na tle Polesia i tak zwanych Ziem Zachodnich", Jan Radkiewicz, Józef Radkiewicz, Zielona Góra 2003 : [recenzja] Wojciech Sadowski Jan Radkiewicz (aut. dzieła rec.) Józef Radkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 301-304
VI Międzynarodowe Spotkanie „Miłośników Polesia” w Brześciu nad Bugiem Wojciech Sadowski s. 303-304
Polska – Niemcy : pogranicze kulturowe i etniczne. Słubice, 27–28 czerwca 2003 Wojciech Sadowski s. 319-321
Przyczyna czy skutek? Wojciech Sadowski s. 319-324
"Noty biograficzne do kroniki gorzowskiej weterynarii", Jerzy Szenfeld, Gorzów 2006 : [recenzja] Wojciech Sadowski Jerzy Szenfeld (aut. dzieła rec.) s. 323-324
Międzynarodowa Konferencja Popularno-Naukowa Poświęcona słynnym Polakom wywodzącym się z Polesia Wojciech Sadowski s. 323-326
"Moneta w Gorzowie Wielkopolskim i okolicy na przestrzeni dziejów", Tadeusz Szczurek, Gorzów Wielkopolski 2007 : [recenzja] Wojciech Sadowski Tadeusz Szczurek (aut. dzieła rec.) s. 325-326
Mgr Tadeusz Seniów – archeolog, muzealnik, działacz społeczny Wojciech Sadowski s. 329-331
Uporządkowane życie alumna Niższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. : wspomnienia wychowanka Wojciech Sadowski s. 337-342
Kazimierz Krych – kierownik Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim Wojciech Sadowski s. 367-368