Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Saganek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Stan badań nad filozofią polską", poświęconej porf. Wiktorowi Wąsikowi w 50. rocznicę śmierci Magdalena Płotka Magdalena Saganek s. 152-158
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "W kręgu średniowiecznej metafizyki" Magdalena Płotka Magdalena Saganek s. 199-205