Znaleziono 3 artykuły

Grzegorz Sanecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja zawodowa i edukacyjna emigrantów polskich Grzegorz Sanecki s. 65-89
Bariery adaptacji zawodowej polskich emigrantów zarobkowych Grzegorz Sanecki s. 143-155
Wkład profesora Tadeusza W. Nowackiego w rozwój środowiska pedagogów pracy i andragogów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Grzegorz Sanecki s. 171-181