Znaleziono 1 artykuł

Alina Sarnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozaustawowe psychologiczne determinanty orzeczeń sądowych Anna Korzeniewska-Lasota Alina Sarnowska s. 225-238