Znaleziono 4 artykuły

Elżbieta Sawa-Czajka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacje kobiece w Polsce w procesie transformacji systemu politycznego (1989-1993) Elżbieta Sawa-Czajka s. 197-205
"Gwarancje wolności wypowiedzi w Europie Zachodniej", Roman Bartoszcze, Kraków 1995 : [recenzja] Elżbieta Sawa-Czajka Roman Bartoszcze (aut. dzieła rec.) s. 248-249
"Śląski Przegląd Medioznawczy. Katalog prasy-radia-telewizji '96 województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego", Katowice 1996 : [recenzja] Krzysztof Czerwiecki Elżbieta Sawa-Czajka s. 254-255
Seminarium "Kobieta w polityce i życiu społecznym" : [sprawozdanie] Elżbieta Sawa-Czajka s. 357-358