Znaleziono 2 artykuły

Monika Schönherr

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy składniowe w tekstach naukowych studentów filologii germańskiej : kilka uwag o specyfice pisarstwa naukowego w języku niemieckim jako obcym = Syntactic Problems in Academic Texts of Students of German Studies : A Few Comments on the Specifics of the Academic Writing in German as a Foreign Language Monika Schönherr s. 117-126
Zweisprachigkeit im deutschen Frühmittelalter : kulturelle, philologische und linguistische Phänomene Monika Schönherr s. 285-294