Znaleziono 2 artykuły

Jacek Sikorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasób historycznej wiedzy pojęciowej uczniów gimnazjum z lekką niepełnosprawnością intelektualną Jacek Sikorski s. 39-50
Charakterystyka wybranych komponentów środowiska rodzinnego uczniów gimnazjum z lekką niepełnosprawnością intelektualną Jacek Sikorski s. 137-148