Znaleziono 6 artykułów

Aleksander Krzysztof Sitnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kasata klasztoru bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim i jego rewindykacja Aleksander Krzysztof Sitnik s. 115-126
Dokumenty papierowe i pergaminowe z lat 1571-1903 pochodzące z archiwum klasztornego oo. Bernardynów we Lwowie, przechowywane w Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie Konstanty Gawicki Wiesław Franciszek Murawiec Aleksander Krzysztof Sitnik Kazimierz Żuchowski s. 209-283
Konferencja naukowa "Wokół zagadnień drugiego wydania >>Przygotowania do studiów w archiwach kościelnych<<", Kalwaria Zebrzydowska, 23 III 2012 r. Aleksander Krzysztof Sitnik s. 333-335
Inwentarze klasztoru i kościoła klasztornego bernardynów w Brzeżanach z lat 1781–1848 Aleksander Krzysztof Sitnik s. 383-414
Sesja popularnonaukowa "Powstanie Styczniowe na Ziemi Kolskiej - w 150. rocznicę zrywu narodowego", Koło, 6 V 2013 r. Aleksander Krzysztof Sitnik s. 440-441
"Przegląd Kalwaryjski” : [recenzja] Marek Derwich Aleksander Krzysztof Sitnik s. 445-454