Znaleziono 4 artykuły

Barbara Siuta-Tokarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie organizacją w czasie kryzysu : badnia empiryczne przedsiębiorstw w Polsce w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego z początku XXI wieku Barbara Siuta-Tokarska s. 302, 8-33
Innowacje otwarte w MSP Ryszard Borowiecki Tomasz Kusio Barbara Siuta-Tokarska s. 71-86
Gospodarka oparta na wiedzy a polskie realia Barbara Siuta-Tokarska s. 120-129
Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw Katarzyna Kotulska Barbara Siuta-Tokarska s. 355-363