Znaleziono 1 artykuł

Piotr Siwicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Porządek nabożeństwa cerkiewnego na dyecezyą chełmską obrz. grecko-katol. przepisany", Piotr Siwicki (posłowie), Lublin 2006 : [recenzja] Marek Blaza Piotr Siwicki (aut. dzieła rec.) s. 233-236