Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Skała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potencjał turystyczny Karpat polskich na przykładzie studenckich baz namiotowych Magdalena Skała s. 209-218
Potencjał turystyczny województwa podkarpackiego w świetle badań ruchu turystycznego Magdalena Skała Krzysztof Szpara s. 219-227
Turystyka religijna w strategii i promocji województwa podkarpackiego Magdalena Skała Krzysztof Szpara s. 395-404