Znaleziono 1 artykuł

Stanisław Skibiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Skibiński, "Obiekty archeologiczne z terenu powiatu Chełm w opisach archiwalnych", "Wiadomości Archeologiczne", 1970, 35 Jan Gurba Stanisław Skibiński (aut. dzieła rec.) s. 231-232