Znaleziono 7 artykułów

Piotr Skonieczny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie dobrego imienia (bona fama) w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jana Pawła II na podstawie kan. 220 Piotr Skonieczny s. 59-84
Przestępstwa "contra mores" a misja Kościoła w sytuacji zgorszenia Piotr Skonieczny s. 73-96
Przesłanki przedawnienia kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kanonizacyjnej ustawy cywilnej polskiej Piotr Skonieczny s. 91-128
"La compartecipazione nel delitto canonico : alla ricerca del concetto teoretico", P. Skonieczny, Roma 2015 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Piotr Skonieczny (aut. dzieła rec.) s. 193-197
Przestępstwa przeciwko Najświętszej Eucharystii : komentarz do art. 2 "Norm" Kongregacji Nauki Wiary "De gravioribus delictis" z 2001 r. Piotr Skonieczny s. 247-285
Przestępstwa przeciwko Najświętszej Eucharystii : komentarz do art. 2 "Norm" Kongregacji Nauki Wiary "De gravioribus delictis" z 2001 r. Piotr Skonieczny s. 247-285
"La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al. can. 220 del Codice di Diritto Canonico Latino", Piotr Skonieczny, Romae 2010 : [recenzja] Józef Wroceński Piotr Skonieczny (aut. dzieła rec.) s. 414-417