Znaleziono 5 artykułów

Ambroży Skorupa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwalifikacje wymagane od kandydatów do święceń Ambroży Skorupa s. 87-98
Przyczyny i procedura wydalania duchownych z instytutu zakonnego Ambroży Skorupa s. 147-168
"Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w Antepraeparatoria", Ambroży Skorupa, Lublin 2008 : [recenzja] Wiesław Wenz Ambroży Skorupa (aut. dzieła rec.) s. 280-283
"Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim", Ambroży Skorupa, Kraków 2002 : [recenzja] Julian Kałowski Ambroży Skorupa (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w Antepraeparatoria oraz ich recepcja w posoborowym prawie kanonicznym", Ambroży Skorupa, Lublin 2008 : [recenzja] Bronisław W. Zubert Ambroży Skorupa (aut. dzieła rec.) s. 405-414