Znaleziono 2 artykuły

Beata Skotnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prenatalne, perinatalne i postnatalne czynniki zagrożenia niepełnosprawnością intelektualną : profilaktyka i edukacja Beata Skotnicka s. 67-79
Wsparcie społeczne nauczycieli edukacji inkluzyjnej Beata Skotnicka s. 175-187