Znaleziono 22 artykuły

Czesław Skowronek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tendencje zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstw w latach 2015-2017 Czesław Skowronek s. 3-11
Sytuacja finansowa sektora polskich przedsiębiorstw na tle zjawisk kryzysowych w gospodarce Czesław Skowronek s. 21-36
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw i jej wpływ na procesy rozwojowe w latach 1995-2001 Czesław Skowronek s. 23-36
Wprowadzenie autorskie Czesław Skowronek s. 37-40
Koszty zapasów w przedsiębiorstwie przemysłowym (PWE, Warszawa 1971) Czesław Skowronek s. 41-72
Sytuacja finansowa polskiego sektora przedsiębiorstw : szanse i zagrożenia rozwoju Czesław Skowronek s. 59-67
Podstawowe tendencje rozwoju infrastruktury logistycznej Czesław Skowronek s. 63-70
Analiza gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie przemysłowym (PWE, War­szawa 1982, wyd. V popraw, i zmienione Czesław Skowronek s. 73-91
Sterowanie zapasami produkcyjnymi : problemy ekonomiczne (PWE, Warszawa 1 9 7 7 Czesław Skowronek s. 92-123
Efektywność gospodarki materiałowej (PWE, Warszawa 1987) Czesław Skowronek s. 124-163
Wybrane problemy sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw na tle uwarunkowań makroekonomicznych Czesław Skowronek s. 149-166
Sektor przedsiębiorstw w procesie transformacji polskiej gospodarki Czesław Skowronek s. 149-169
Logistyka w przedsiębiorstwie, współautorstwo z Z. Sarjuszem-Wolskim (PWE, Warszawa 2003, wyd. III zmienione) Z. Sarjusz-Wolski Czesław Skowronek s. 164-193
Przedsiębiorstwa w procesie transformacji polskiej gospodarki (wykład z okazji inauguracji roku akademickiego 1996 Czesław Skowronek s. 194-202
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej wpływ na efektywność gospodarowania (Wyd. UMCS, Lublin 1997) Czesław Skowronek s. 203-209
Strategia zbytu przedsiębiorstwa przemysłowego ("Gospodarka Materiałowa" 1991, nr 1) Czesław Skowronek s. 210-219
Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a ich możliwości rozwojowe, [w:] "Przedsiębiorczość i konkurencyjność", t. IV, PTE, Warszawa 2001 Czesław Skowronek s. 220-232
Od autora Czesław Skowronek s. 233-234
Rynek towarów : wprowadzenie autorskie Czesław Skowronek s. 235-238
Współczesne tendencje rozwoju logistyki Czesław Skowronek s. 237-247
Przedsiębiorstwo : wprowadzenie autorskie Czesław Skowronek s. 355-360
Logistyka : wprowadzenie autorskie Czesław Skowronek s. 557-560