Znaleziono 3 artykuły

Sebastian Skuza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transformation of a branch of a credit institution into a bank operating as a joint stock company in the Polish legal system based on the proposal of the amended Banking Law Act Sebastian Skuza s. 61-68
The issues of regulatory environment of Bank Gospodarstwa Krajowego operation with reference to European standards for public development bank : current situation and own proposals for changes Sebastian Skuza s. 169-185
Usługi finansowe typu equity release w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych : stan obecny i propozycje zmian Sebastian Skuza s. 242-257, 270